Projekt GUID4VI

GUID4VI (Utvrđivanje mogućnosti uključivanja osoba oštećena vida u aktivnosti oblikovanja grafičkih korisničkih sučelja) financiran je u sklopu kratkoročnih potpora Sveučilišta u Zagrebu od kolovoza do prosinca 2014.

Sažetak. Programeri oštećena vida su godinama uspješno obavljali svoj posao i bili sastavni dio programerske struke. Pojavom grafičkih sučelja i grafičkih razvojnih okolina programeri oštećena vida su se suočili s nepremostivim izazovom. Tekstualno oblikovanje sučelja je postalo grafičko pojavom i razvojem GUI (Graphical User Interface) tehnologije što je u velikoj mjeri onemogućilo sudjelovanje osoba oštećena vida u razvojnom procesu izrade programskih aplikacija. S obzirom na to da tekstualnoprogramiranje nije bilo prepreka osobama oštećena vida i da su programi za sintetiziranje teksta u govor i govora u tekst predstavljali pomoćnu tehnologiju koja je bila dovoljna u ovom tipu programiranja, potrebno je izraditi novi programski jezik s vrlo jednostavnom sintaksom koja bi pogodovala osobama oštećena vida i omogućila im tekstualnu izradu standardnih elemenata grafičkih korisničkih sučelja.

Kao rješenje navedene situacije i problema predlaže se GUIDL (Graphical User Interface Description Language) sustav koji bi omogućio translaciju sučelja iz GUIDL oblika u format pogodan za uključivanje u projekte aktualnih programskih jezika i okolina (npr. Visual Basic ili C#). Na taj način bi se omogućilo cjelokupnoj populaciji programera oštećena vida da se uključe sa svojim idejama i rješenjima u cjelokupni proces izrade programskih proizvoda. GUIDL sustav bi također bio primjenjiv u području edukacije osoba oštećena vida u području programiranja zbog jednostavnosti i ostalih pomoćnih koncepata ugrađenih u GUIDL sustav.

Kako bi GUIDL jezik pružio efektivno rješenje u obliku svojevrsne pomoćne tehnologije programerima oštećena vida i omogućio im uključivanje u aktivnosti oblikovanja grafičkih korisničkih sučelja potrebno je provesti istraživanje na što široj populaciji osoba oštećena vida putem kojeg bi se utvrdilo da li GUIDL sadrži dovoljno široku funkcionalnost da bi ga šira populacija osoba oštećena vida mogla koristiti kao pomoćnu tehnologiju koja bi im omogućila da se uključe u aktivnosti razvoja programskih proizvoda koje su im teško dostupne što u prvom redu uključuje oblikovanje grafičkih korisničkih sučelja kao jednu od utvrđenih i aktualnih prepreka.

Potrebno je utvrditi sadrži li GUIDL sve potrebne funkcionalnosti i jesu li ugrađeni pomoćni koncepti, koje GUIDL sadrži kako bi olakšao proces oblikovanja sučelja osobama oštećena vida, dovoljni programerima oštećena vida za praktičan svakodnevni rad u stvarnim projektima. Potrebno je ostvariti suradnju s inozemnim partnerima koji bi omogućili provođenje diseminacije idejnog i razvijenog rješenja što bi dovelo da novih suradnji i proširenja istraživanja te boljih i pouzdanijih rezultata koji bi omogućili daljnji razvoj GUIDL sustava do mjere u kojoj bi u potpunosti bio primjenjiv u praksi čime bi omogućio programerima oštećena vida uključivanje u aktivnosti oblikovanja grafičkih sučelja.

Članovi projekta

Matjaž Gamsmatjaz.gamsijs.si
(+386)(1) 4773 644
Homepage
Bibliography


Hristijan Gjoreski


Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
hristijan.gjoreskiijs.si
+386 1 477 3812
Homepage
Bibliography


Rok Piltaver


Departmant of Intelligent Systems
rok.piltaverijs.si
+386 1 477 31 47
Homepage
Bibliography